MENU
Your Cart

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ


CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM LINH HOẠT TẠI cameragiare247.info áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2019


1. Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất

 - Đối với sản phẩm yêu cầu đổi trả phải còn đầy đủ hộp, phụ kiện hoặc quà tặng (nếu có) sản phẩm phải  còn mới nguyên vẹn, số sêri trên sản phẩm và trên hộp phải gióng nhau.

 - Sản phẩm không bị trầy biến dạng do rơi rớt, thấm nước, cháy nổ.


    1.1 Trong thời gian 1 tháng

    Đối với sản phẩm yêu cầu đổi trả phải còn đầy đủ hộp, phụ kiện hoặc quà tặng (nếu có) sản phẩm phải  còn mới nguyên vẹn, số sêri trên sản phẩm và trên hộp phải gióng nhau.

    - Áp dụng đổi sản phẩm mới cùng loại với sản phẩm lỗi, trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn sản phẩm lỗi, khách hàng sẽ phải thanh toán số tiền chênh lệch khi đối sản phẩm có giá trị cao hơn sản phẩm lỗi.

    - Áp  dụng trả lại sản phẩm lỗi, cameragiare247.info sẽ hoàn trả lại cho khách hàng 80% giá trị của sản phẩm không bao gồm phí vận chuyển công lắp đặt và chi phí phát sinh khác.


    1.2 Thời gian từ 2 tháng - 12 tháng

    - Áp dụng bảo hành đối với sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất xem thêm chính sách bảo hành

    - Áp dụng đổi sản phẩm mới khác loại với sản phẩm lỗi, chỉ áp dụng cho sản phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn 80% (giá trị sản phẩm lỗi), khách hàng sẽ phải thanh toán số tiền chênh lệch khi đổi sản phẩm mới, cameragiare247.info sẽ thu phí 5%/tháng (của 80% giá trị sản phẩm lỗi) và chi phí vận chuyển hoặc công lắp đặt nếu có phát sinh.

    - Áp dụng trả lại sản phẩm lỗi, cameragiare247.info sẽ hoàn lại tiền 80% giá trị sản phẩm (không bao gồm phí vận chuyển công lắp đặt và chi phí phát sinh khác) và thu phí 5%/tháng (của 80% giá trị sản phẩm lỗi)

    VD: khách trả lại sản phẩm lỗi có giá trị 1.000.000đ

    - Nếu khách trả lại hàng ở tháng thứ 2 thì cameragiare247.info sẽ hoàn trả lại số tiền là 800.000đ và thu phí 5% với số tiền là 40.000đ, số tiền hoàn trả ở tháng thứ 2 là 760.000đ.

    - Nếu khách hàng trả hàng ở tháng thứ 5 thì cameragiare247.info sẽ hoàn trả lại số tiền là 800.000đ và thu phí 20% với số tiền là 160.000đ , số tiền hoàn trả ở tháng thứ 5 là 640.000đ.


2. Sản phẩm không bị lỗi (khách muốn đổi sản phẩm khác hoặc không còn nhu cầu sử dụng)

    2.1 trong thời gian 1 tháng

    - Đối với sản phẩm yêu cầu đổi trả phải còn đầy đủ hộp, phụ kiện hoặc quà tặng (nếu có) sản phẩm phải  còn mới nguyên vẹn, số sêri trên sản phẩm và trên hộp phải gióng nhau.

    - Áp dụng đổi sản phẩm mới khác loại với sản phẩm yêu cầu đổi, chỉ áp dụng cho sản phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn 80% (giá trị sản phẩm yêu cầu đổi), khách hàng sẽ phải thanh toán số tiền chênh lệch khi đổi sản phẩm có giá trị cao hơn sản phẩm yêu cầu đổi.

    - Áp dụng trả lại sản phẩm, cameragiare247.info sẽ hoàn trả lại cho khách hàng 80% giá trị của sản phẩm không bao gồm phí vận chuyển công lắp đặt và chi phí phát sinh khác.


    2.2 Thời gian từ 2 tháng - 12 tháng

    - Áp dụng đổi sản phẩm mới khác loại với sản phẩm yêu cầu đổi, chỉ áp dụng cho sản phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn 80% (giá trị sản phẩm yêu cầu đổi), khách hàng sẽ phải thanh toán số tiền chênh lệch khi đổi sản phẩm mới, cameragiare247.info sẽ thu phí 5%/tháng (của 80% giá trị sản phẩm lỗi) và chi phí vận chuyển hoặc công lắp đặt nếu có phát sinh.   

    - Áp dụng trả lại sản phẩm , cameragiare247.info sẽ hoàn lại tiền 80% giá trị sản phẩm (không bao gồm phí vận chuyển công lắp đặt và chi phí phát sinh khác) và thu phí 5%/tháng (của 80% giá trị sản phẩm lỗi)

    VD: khách trả lại sản phẩm lỗi có giá trị 1.000.000đ

    - Nếu khách trả lại hàng ở tháng thứ 2 thì cameragiare247.info sẽ hoàn trả lại số tiền là 800.000đ và thu phí 5% với số tiền là 40.000đ, số tiền hoàn trả ở tháng thứ 2 là 760.000đ.

    - Nếu khách hàng trả hàng ở tháng thứ 5 thì cameragiare247.info sẽ hoàn trả lại số tiền là 800.000đ và thu phí 20% với số tiền là 160.000đ , số tiền hoàn trả ở tháng thứ 5 là 640.000đ.