MENU
Your Cart

Hướng dẫn cài đặt camera YooSee trên điện thoại


    1. Tải ứng dụng YOOSEE:

    Vui lòng vào Apple Store hoặc CH Play để tìm và tải về.


    2. Đăng ký tài khoản:

    Mở YOOSEE và chọn vào Đăng ký

                    
Lựa chọn đăng ký bằng số điện thoại hoặc email

-  Đăng ký bằng số điện thoại:

    Chọn vùng Việt Nam à Nhập số điện thoại (bỏ số 0 đầu tiên) à Bấm vào lấy mã xác nhận (sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại mới nhập) à Nhập mã xác nhận à Tạo 1 mật khẩu à Bấm vào “Tôi đã đọc và đồng ý thỏa thuận người dùng à Xác     nhận.

-   Đăng ký bằng email:

    Chọn vùng Việt Nam à Nhập Email (sẽ gửi mã xác minh về Email của bạn)à Đăng nhập vào Email để xác nhận.


   3. Thêm thiết bị:

Nhấn nút “RESET” trên camera và giữ khoảng 5 giây

SỬ DỤNG FAST NETWORKING:

    Lưu ý: Điện thoại cần mở định vị GSP

    Mở YOOSEE, chọn vào ( +) , chọn “ Thêm thiết bị mới” à    chọn “Fast networking”         Thêm thiết bị mới bằng Fast Networking         Thêm thiết bị mới bằng Fast Networking  Thêm thiết bị mới bằng Fast Networking


 Chọn "Nghe thấy tiếng dudu"  v à    Nhập tên và mật khẩu wifi và bấm tiếp tục.


    

Thêm thiết bị mới bằng Fast NetworkingThêm thiết bị mới bằng Fast Networking


Phần mềm sẽ hiển thị các thiết bị hostpost ở trạng thái cấu hình (bắt đầu bằng GW_AP********), chọn vào thiết bị cần cấu hình và tiến hành.

Trong suốt tiến trình cấu hình, phần mềm sẽ luôn tự động cấu hình, khoảng 1 phút hoặc hơn (phụ thuộc vào mạng). Khi giao diện phần mềm báo “Kết nối thành công”, chọn “Xác nhận” để thêm vào.

     


Thêm thiết bị mới bằng Fast Networking Thêm thiết bị mới bằng Fast Networking
        

Thêm thiết bị mới bằng Fast Networking
Thêm thiết bị mới bằng Fast Networking

        


SỬ DỤNG KẾT NỐI CÓ DÂY:

Mở YOOSEE, chọn vào ( +) , chọn “ Thêm thiết bị mới”, chọn “Kết nối có dây” ---> bấm “Tiếp tục” à Hiện ra danh sách tất cả các camera đang trực tuyến (Dựa vào ID chọn đúng camera)

Nhập tên và Mật khẩu thiết bị (Tên: tự đặt ; Mật khẩu : 123)Thêm thiết bị mới bằng Kết nối có dâyThêm thiết bị mới bằng Kết nối có dây
Thêm thiết bị mới bằng Kết nối có dâyThêm thiết bị mới bằng Kết nối có dâySỬ DỤNG SMARTLINK:

Mở YOOSEE, chọn vào ( +) , chọn “ Thêm thiết bị mới”, chọn "Smartlink”, Nhập mật khẩu wifi.


Thêm thiết bị mới bằng SmartlinkThêm thiết bị mới bằng Smartlink
    Bấm "Nghe thấy tiếng dudu" và kéo giao diện tiếp theo từ phải qua tráiThêm thiết bị mới bằng SmartlinkThêm thiết bị mới bằng Smartlink

    

    Bấm "Nhấn để gửi sóng âm thanh"  và đợi thiết bị kết nốiThêm thiết bị mới bằng SmartlinkThêm thiết bị mới bằng SmartlinkKhi nghe thấy “Device is online already” sau vài giây, hãy nhập mật khẩu camera (mặc định là 123).Thêm thiết bị mới bằng Smartlink


    4. Các biểu tượng cần biết trên điện thoại:

        

Biểu tượng trên phần mềm Yoosee

       Biểu tượng 1:     hiển thị tất cả các thiết bị  

        Biểu tượng 2:    thông tin báo động

        Biểu tượng 3:    Ảnh và video được chụp hoặc quay lại

        Biểu tượng 4:    Thông tin tài khoản

        Biểu tượng 5:    Chia sẻ thiết bị cho tài khoản khác

        Biểu tượng 6:    Xem lại dữ liệu ghi hình trên thẻ nhớ

        Biểu tượng 7:    Cài đặt camera

        Biểu tượng 8:    Chỉnh sửa tên camera

        Biểu tượng 9:    Điều khiển báo động (tắt/mở)

        Biểu tượng 10:   Thêm camera mới


5. Cài đặt thông số camera: 

Cài đặt thời gian Chọn biểu tượng 7 (cài đặt)  chọn cài đặt thời gian , cài đặt múi giờ UTC+7.0


Cài đặt thời gian


Cài đặt hình ảnh, âm thanh: Vào cài đặt hình ảnh và âm thanh, điều chỉnh theo ý muốn


Cài đặt hình ảnh âm thanh


Cài đặt ghi hình:  Vào thiết lập ghi hình 

Định dang lại thẻ nhớ : Tắt ghi hình và bấm vào định dạng thẻ SD, bấm xác nhận


Định dạng thẻ nhớ


Thiết lập ghi hình: Ghi hình bằng tay : chỉ cần bật lên là sẽ bắt đầu ghi lình liên tục


Ghi hình bằng tay


Cảnh báo ghi hình : chỉ ghi hình khi có báo động ( cần kích hoạt chức năng báo động) . Xem ở phần thiết lập cảnh báo.


Cảnh báo ghi hình


Hẹn giờ ghi hình : chỉ ghi hình trong khoảng thời gian đã chọn


Hẹn giờ ghi hình


Cài đặt cảnh báo: Vào thiết lập cảnh báo, Chọn Cài đặt đẩy


Cài đặt báo động

Cài đặt các thông số của báo động

 - Tiếp nhận tín hiệu cảnh báo (báo qua điện thoại) : bật/ tắt

 - Cách thông báo : chọn "Nhận báo động"

 - Nhận khoảng thời gian báo động : (tùy chọn)

 - Hòm thư cảnh báo : (có thể chọn hoặc không)

 - Bộ rung (báo động trên camera bằng hú còi) : chọn thời lượng hoặc đóng để không báo động.


Cài đặt báo động    ·