MENU
Your Cart

Thiết bị cân bằng tải DrayTek Vigor2927

Thiết bị cân bằng tải DrayTek Vigor2927
Thiết bị cân bằng tải DrayTek Vigor2927
Thiết bị cân bằng tải DrayTek Vigor2927
Thiết bị cân bằng tải DrayTek Vigor2927
Thiết bị cân bằng tải DrayTek Vigor2927
Thiết bị cân bằng tải DrayTek Vigor2927
Thiết bị cân bằng tải DrayTek Vigor2927
4,500,000 VNĐ
  • Kho hàng: 100
  • Thương hiệu: DrayTeck
  • Mã sản phẩm: VIGOR2927
  • Cân nặng: 0.00g
Sản phẩm đã bán: 0
Lượt xem sản phẩm: 744

Hàng chính hãng 100%

Giao hàng siêu tốc 30 phút - 2 tiếng

Ship toàn quốc thanh toán khi nhận hàng

Tư vấn sản phẩm

 Phone: 0916224439 

 Zalo: 0916224439 Ms Diễm

Router VPN Wan kép chuyên nghiệp cho Doanh Nghiệp/ Nhà Hàng / Khách Sạn chịu tải 150 user- Hỗ trợ WiFi Marketing.2 cổng Wan Gigabit RJ45 (Wan 2 chuyển đổi từ port LAN 6)5 cổng Lan Gigabit, hỗ trợ VLAN tag 802.1q chia 16 VLAN (8 Subnet)2 cổng USB kết nối USB 3G/4G, Printer

NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userNAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userNAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userNAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userNAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userNAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userNAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 user
NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)
NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 userCân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ FailoverHỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP…Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing)Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...)VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25IPsec VPN Performnace: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120MbpsKiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internetFirewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internetTích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify...DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTekQuản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM)Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM)

Nhận xét

Note: HTML is not translated!
Xấu Tốt